Veelgestelde vragen

Geen nood, kan gebeuren.

Ons Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen is zeer goed uitgebouwd, waardoor er heel wat kan. Ook hebben de academies zelf heel wat vrijheid om de lessen te organiseren.

Stuur een mailtje naar academie@gamw.lede.be, maak gebruik van de chatfunctie op facebook.com/academie.lede of spring eens binnen op het secretariaat! We helpen je graag verder!

Op dit moment biedt onze academie nog geen opties jazz-pop-rock of volksmuziek aan. Dit wil niet zeggen dat je dan niet welkom bent bij ons. Geef bij je inschrijving aan waar je interesses liggen. Je leerkracht zal rekening houden met je stijlvoorkeuren in de literatuurkeuze.

Jammer, maar alle begrip. Tot 30 september kunnen we je het inschrijvingsgeld terugbetalen. Nadien kan dat niet meer. Aangekochte boeken worden niet terugbetaald.

Muziek en woord zijn boeiende hobby’s, maar je moet er wel wat voor over hebben.

Kies je ervoor om een instrument te bespelen, dan moet je dat instrument ook iedere dag bespelen. Niet één keer per week een heel uur, wel iedere dag een beetje. Het moet zoiets worden als tandenpoetsen: een dagelijkse gewoonte die je nooit overslaat.

Om jou (en je ouders) te helpen, gebruiken we in de 2e en 3e graad een schoolagenda. Hierin staat duidelijk wat er van jou verwacht wordt.

Kan je lessen volgen voor een tweede instrument? Of zowel verteltheater als speltheater leren? Of schrijven en radio maken combineren? Of muziek en woord?

Wanneer je twee domeinen combineert, betaal je één keer het officiële inschrijvingsgeld en één keer het verminderd inschrijvingsgeld.

Wil je twee opties volgen binnen hetzelfde domein? Dan kom je op een wachtlijst terecht. Eind september wordt er dan bekeken of er nog voldoende plaats is om je te laten aansluiten.

In de lijst hieronder vind je de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een korting op het inschrijvingsgeld:

  • Ingeschrevene is jonger dan 18 jaar en hij, zij of iemand uit hetzelfde gezin is ook ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs (dezelfde of andere academie Beeldende Kunsten of Muziek, Woord en Dans / staven via inschrijvingsbewijs) ;
  • Volledig uitkeringsgerechtigde werkloze en minderjarige(n) ten laste (staven via attest VDAB + attest samenstelling gezin of leefeenheid);
  • Verplicht ingeschreven als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, of personen ten laste;
  • Gehandicapte met minimum 66% invaliditeit of ten minste 4 punten in pijler 1, en personen ten laste (Staven via attest mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid met vermelding van: RIZIV-nummer, geldigheidsperiode en graad van ongeschiktheid; voor minderjarigen ten laste: ook samenstelling gezin of leefeenheid);
    Voor echtgeno(o)t(e) ten laste:(staven via kopie aanslagbiljet personenbelasting);
  • Leefloongerechtigde en minderjarige(n) ten laste (staven via attest OCMW + attest samenstelling gezin of leefeenheid);
  • Persoon verblijvend in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (staven via attest instelling);
  • Persoon met statuut van erkend politiek vluchteling en personen ten laste (staven via attest OCMW).

Houders van een UiTPAS met kansenstatuut. De gemeente waar de leerling woont reikt de UiTPAS
op naam uit. Die gemeente of UiTPAS-regio kent het kansenstatuut toe aan één of meer van volgende groepen van rechthebbenden: begunstigden van een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, verhoogde kinderbijslag of verhoogde verzekeringstegemoetkoming.