Aanbod

De kunstacademie biedt jou een boeiend programma aan in drie kunstdomeinen: muziek, beeld en woord. En leeftijd speelt geen rol! Je kan starten met je artistieke ontdekkingsreis of je creatieve traject weer oppikken van 6 tot 99 jaar… 

Het aanbod van onze academie vind je terug op de website. 

Het volledige aanbod in het Deeltijds Kunstonderwijs vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/deeltijds-kunstonderwijs/opleidingenstructuur-nieuw-deeltijds-kunstonderwijs

Trajectbegeleiding

Wie vragen heeft over zijn traject, kan op het secretariaat terecht.

Vrije instrumentkeuze

Elke leerling moet in volle vrijheid voor een instrument kunnen kiezen. Om alle instrumenten evenwaardig voor te stellen organiseren we onze Reis rond de instrumenten.

De voorkeur van leerkracht kan kenbaar gemaakt worden, maar hier kan niet steeds aan voldaan worden.

Zorg op maat

Elke leerling moet binnen zijn of haar mogelijkheden een traject kunnen volgen aan onze Kunstacademie. Gaat leren niet vanzelf? Neem dan contact op met de leerkrachten en directeur. Binnen de mogelijkheden en met de juiste attestering kijken we waar we de gepaste ondersteuning kunnen voorzien of het traject aanpassen.

Specialisatie Muziek, Woord of Beeld

In de kortlopende studierichting Specialisatie voorzien we 2 mogelijkheden:

De leerling volgt deze opleiding parallel met de vierde graad:

Via deze opleiding verbreedt de leerling zijn artistieke competenties, door een extra instrument te leren of door extra vaardigheden te ontwikkelen in specifieke (theoretische) vakken. 

Dit kan dienen als voorbereiding op hogere studies, of juist om zich als individuele kunstenaar verder/breder te ontwikkelen.

De leerling volgt deze opleiding als vervolg op de 4e graad:

De leerling verdiept zich verder in de artistieke competenties voor zijn hoofdvak. 

Vertolkend vs creërend muzikant

In de 4e graad muziek kiest een leerling bewust voor een vertolkende of creërende opleiding.

Dit kan het vervolg zijn van de initiatie rond creëren in de 3e graad, of een antwoord op nieuwe interesses.

Het vertolkende of creërende wordt niet alleen zichtbaar in de keuze van vakken als compositie of muziektheorie, maar kan ook geïntegreerd worden binnen de instrumentles. In dat geval stippelt de instrumentleerkracht een duidelijk traject uit samen met de leerling. Het einddoel is een muzikale creatie.


Doorklik