Lessen

Elke lestijd telt 60 minuten voor muziek en woord, en 50 minuten voor beeldende en audiovisuele kunsten.

De lessen gaan op wekelijkse basis door.

Een overzicht van lesroosters en lokalen vind je steeds op http://lede.apilosoft.be/lokalen .

Afwijkende lestijden

Het kan gebeuren dat er afgeweken wordt van de wekelijkse frequentie, bijvoorbeeld voor uitstappen en toonmomenten, of omdat de leerkracht een lesverplaatsing aanvraagt. Deze afwijkingen worden door de leerkracht tijdig gecommuniceerd naar de leerlingen.

Sommige lessen worden niet georganiseerd op wekelijkse basis maar in ‘blokken‘ of ‘modules‘ (gitaarorkest, studioblokken radio, dramalab...) . Bij het begin van het schooljaar geeft de leerkracht een duidelijk overzicht van de organisatie van je niet wekelijkse lesmomenten mee. 

Activiteitenkalender / proeven / partners

Een overzicht van activiteiten, proeven en concerten van de partners vind je steeds terug op de website.