EHBO

In elke leslocatie is een EHBO-koffer aanwezig.

Huize Moens: keuken
AC: Lokaal 0
Stationsstraat: EHBO koffer
EM Dorpsstraat: klas 2
EM Steenstraat: EHBO koffer
EMotia: vestiaire foyer
Serksamp/wichelen: EHBO van de dagschool

Leerkrachten krijgen regelmatig de mogelijkheid om zich na te scholen in EHBO.

Intern noodplan 

De veiligheidsprocedures zijn beschreven in het intern veiligheidsplan.

Samen met de interne en externe preventieadviseur wordt een globaal en jaarlijks actieplan gemaakt rond veiligheid. De directeur doet jaarlijks een rondgang in de vestigingsplaatsen.

Evacuatie 

Om de evacuatiereflex van de leerlingen en het academieteam te bevorderen bij mogelijke brand wordt jaarlijks een evacuatieoefening gehouden. Hier lees je de evacuatieinstructies.